image banner
Kế hoạch tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 10/KH-TTHĐND
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-to-chuc-Hoi-nghi-lien-tich-chuan-bi-cho-ky-hop-thuong-le-giua-nam-2023-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf