image banner
Công văn về việc chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường tại các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện.
Số ký hiệu văn bản 645/UBND-VP
Ngày ban hành 18/07/2023
Ngày hiệu lực 18/07/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường tại các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Cong-van-vv-chan-chinh-cong-tac-ve-sinh-moi-truong-tai-cac-phong-don-vi-thuoc-UBND-huyen.pdf