image banner
Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nam Trực , giai đoạn 2023-2030
Số ký hiệu văn bản 12-CT/HU
Ngày ban hành 16/08/2023
Ngày hiệu lực 16/08/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nam Trực , giai đoạn 2023-2030
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm CT-12-ngay-16.08.2023-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tren-dia-ban-huyen-Nam-Truc-giai-doan-2023-_-2030_0001.pdf