image banner
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030.
Số ký hiệu văn bản 475-QĐ/HU
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm QD-475-ngay-16.08.2023-Thanh-lap-BCD-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tren-dia-ban-huyen-Nam-Truc-giai-doan-2023_2030_0001.pdf