image banner
Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính của UBND các xã Nam Cường, Nam Lợi.
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-BPC
Ngày ban hành 22/08/2023
Ngày hiệu lực 22/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính của UBND các xã Nam Cường, Nam Lợi.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hà Duy Tiên
Tài liệu đính kèm Quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-Doan-giam-sat-chuyen-de-Cong-tac-tiep-dan-giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-va-cai-cach-hanh-chinh.pdf