image banner
Thông báo Lịch khảo sát, giám sát chuyên đề về "Việc quản lý sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại các xã, thị trấn" của Thường trực HĐND huyện.
Số ký hiệu văn bản 01/TB-ĐGS
Ngày ban hành 05/09/2023
Ngày hiệu lực 05/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Lịch khảo sát, giám sát chuyên đề về "Việc quản lý sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại các xã, thị trấn" của Thường trực HĐND huyện.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Thong-bao-Lich-khao-sat-giam-sat-cua-Thuong-truc-HDND-huyen.pdf