image banner
Thông báo kết quả phiên họp thứ hai mươi lăm - phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 20/TB-HĐND
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả phiên họp thứ hai mươi lăm - phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Thong-bao-ket-qua-phien-hop-thu-hai-muoi-lam-phien-hop-thuong-ky-thang-9-nam-2023-cua-Thuong-truc-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf