image banner
Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ mười sáu - kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 06/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ mười sáu - kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Quyet-dinh-Trieu-tap-ky-hop-thu-muoi-sau-ky-hop-chuyen-de-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf