image banner
Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ mười sáu - Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 17/KH-HĐND
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ mười sáu - Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-To-chuc-ky-hop-thu-muoi-sau-Ky-hop-chuyen-de-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf