image banner
Quyết định về việc Thành lập Đoàn khảo sát chuyên đề "Việc quản lý sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/08/2023"
Số ký hiệu văn bản 07/QĐ-TTHĐND
Ngày ban hành 12/09/2023
Ngày hiệu lực 12/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Thành lập Đoàn khảo sát chuyên đề "Việc quản lý sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/08/2023"
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Quyet-dinh-ve-viec-Thanh-lap-Doan-khao-sat-chuyen-de-Viec-quan-ly-su-dung-dat-nho-le-xen-ket-tai-cac-xa-thi-tran-tren-dia-ban-huyen-tu-ngay-01-01-2020-den-ngay-31-08-2023.pdf