image banner
Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước quý III năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 20/HĐND-VP
Ngày ban hành 21/09/2023
Ngày hiệu lực 21/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước quý III năm 2023.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-viec-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-du-toan-thu-chi-ngan-sach-Nha-nuoc-Quy-III-nam-2023.pdf