image banner
Công văn về việc chấn chỉnh việc tham mưu trình ký văn bản và thực hiện nhiệm vụ được giao trên trục điện tử.
Số ký hiệu văn bản 986/UBND-VP
Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày hiệu lực 16/10/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc chấn chỉnh việc tham mưu trình ký văn bản và thực hiện nhiệm vụ được giao trên trục điện tử.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Cong-van-vv-chan-chinh-viec-tham-muu-trinh-ky-van-ban-va-thuc-hien-nhiem-vu-duoc-giao-tren-truc-dien-tu.pdf