image banner
Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 23/TB-HĐND
Ngày ban hành 02/11/2023
Ngày hiệu lực 02/11/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Thong-bao-23-HDND.pdf