image banner
Công văn về việc chuẩn bị hội nghị đối thoại năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1061/UBND-VP
Ngày ban hành 03/11/2023
Ngày hiệu lực 03/11/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc chuẩn bị hội nghị đối thoại năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm CV-gui-cac-nganh-tham-muu-doi-thoai-2023.pdf
Cong-van-so-94.-CV-chuyen-cau-hoi-CT-UBND-2023-1-.pdf