image banner
Công văn về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 1078/UBND-VP
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm CV-20chu-E1-BA-A9n-20b-E1-BB-8B-20BC-20k-E1-BB-B3-20h-E1-BB-8Dp-2017-20H-C4-90ND-20huy-E1-BB-87n.pdf