image banner
Quyết định Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí đất xen kẹp của 03 xã, thị trấn: Nam Giang, Nam Hùng, Nam Hồng, huyện Nam Trực theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Hùng, Nam Hồng, huyện Nam Trực theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Số ký hiệu văn bản 4169/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/11/2023
Ngày hiệu lực 09/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí đất xen kẹp của 03 xã, thị trấn: Nam Giang, Nam Hùng, Nam Hồng, huyện Nam Trực theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Hùng, Nam Hồng, huyện Nam Trực theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm private.file.QD-Phe-duyet-GKD-dat-xen-ket-Nam-Giang-Nam-Hong-Nam-Hung.pdf
private.file.PL-kem-QD.pdf