image banner
Về việc đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu BHYT năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 06/BCĐ
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu BHYT năm 2023.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm Cong-van-so-06-BCD.pdf