image banner
Kế hoạch thẩm tra dự thảo các báo cáo, kế hoạch, nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện.
Số ký hiệu văn bản 04/KH-BKT-XH
Ngày ban hành 16/11/2023
Ngày hiệu lực 16/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thẩm tra dự thảo các báo cáo, kế hoạch, nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Ánh
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-04-BKT.pdf