image banner
Công văn về việc thay đổi thời gian họp lấy ý kiến đối với phương án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nam Trực -Trực Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Số ký hiệu văn bản 1135/UBND-VP
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc thay đổi thời gian họp lấy ý kiến đối với phương án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nam Trực -Trực Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quang Huy
Tài liệu đính kèm Thay-doi-thoi-gian-hop.pdf