image banner
Kế hoạch Triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 91-KH/HU
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở năm 2023.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm KH-91-ngay-20.11.2023-Trien-khai-cong-tac-kiem-diem-va-danh-gia-xep-loai-chat-luong-doi-voi-tap-the-ca-nhan-trong-HTCT-tu-huyen-den-co-so-nam-2023_0001.pdf