image banner
Quyết định về ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Nam Trực.
Số ký hiệu văn bản 3669/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày hiệu lực 06/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Nam Trực.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Quy-che-tiep-dan-UBND.pdf