image banner
Thông báo lịch tiếp dân định kỳ của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện năm 2024
Số ký hiệu văn bản 29/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Thông báo lịch tiếp dân định kỳ của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quang Huy
Tài liệu đính kèm Thong-bao-lich-tiep-dan-dinh-ky-cua-Thuong-truc-HDND-dai-bieu-HDND-huyen-nam-2024.pdf