image banner
Công văn về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp về giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai
Số ký hiệu văn bản 236/UBND-VP
Ngày ban hành 12/03/2024
Ngày hiệu lực 12/03/2024
Trích yếu nội dung Công văn về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp về giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm Công văn về việc chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai (1).pdf
CV tiếp tục chấn chỉnh về giải quyết thủ tục đất đai.pdf
Tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai (1).pdf