image banner
Thông báo Chức vụ và giới thiệu chữ ký của Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trực, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 857/TB-UBND
Ngày ban hành 25/04/2024
Ngày hiệu lực 25/04/2024
Trích yếu nội dung Thông báo Chức vụ và giới thiệu chữ ký của Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trực, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm TB 857.pdf