image banner
Kế hoạch giám sát công tác huy động, quản lý, sử dụng quỹ khuyến học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 đến tháng 3 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 01/KH-BKT-XH
Ngày ban hành 25/04/2024
Ngày hiệu lực 25/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch giám sát công tác huy động, quản lý, sử dụng quỹ khuyến học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 đến tháng 3 năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Ánh
Tài liệu đính kèm Kế hoạch 01 BKT.pdf