image banner
Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề công tác huy động, quản lý, sử dụng quỹ khuyến học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 đến tháng 3 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 01/QĐ-BKT-XH
Ngày ban hành 11/04/2024
Ngày hiệu lực 11/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề công tác huy động, quản lý, sử dụng quỹ khuyến học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 đến tháng 3 năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Ánh
Tài liệu đính kèm 01-qđ bkt xh hđnd huyện 11-4-2024.pdf