image banner
Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026
Số ký hiệu văn bản 1445/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/05/2024
Ngày hiệu lực 03/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của UBND huyện- nhiệm kỳ 2021 -2026.pdf
PL Quy che.pdf