image banner
Thông báo phân công lại nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trực nhiệm kỳ 2021 -2026
Số ký hiệu văn bản 913/TB-UBND
Ngày ban hành 03/05/2024
Ngày hiệu lực 03/05/2024
Trích yếu nội dung Thông báo phân công lại nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trực nhiệm kỳ 2021 -2026
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm Thông báo phân công lại nhiệm vụ của Chủ tich- các PCT UBND nhiệm kỳ 2021 -2026.pdf