image banner
Thông báo kết quả phiên họp thứ ba mươi mốt - phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 của Thường trực HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 11/TB-HĐND
Ngày ban hành 07/05/2024
Ngày hiệu lực 07/05/2024
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả phiên họp thứ ba mươi mốt - phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 của Thường trực HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 11TB HĐND 2024.pdf