image banner
Công văn về việc đôn đốc triển khai thực hiện bao phủ BHYT trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 01/BCĐ
Ngày ban hành 09/05/2024
Ngày hiệu lực 09/05/2024
Trích yếu nội dung Công văn về việc đôn đốc triển khai thực hiện bao phủ BHYT trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm 2024-05-10-10-24-08-01.pdf