image banner
Thư Kêu gọi Ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em dành giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
Số ký hiệu văn bản THUKEUGOI
Ngày ban hành 06/05/2024
Ngày hiệu lực 06/05/2024
Trích yếu nội dung Thư Kêu gọi Ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em dành giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
Hình thức văn bản Thư kêu gọi
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Ngọc Hợp
Tài liệu đính kèm Thư kêu gọi.pdf