image banner
Công văn về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao đối với 08 xã triển khai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1147/UBND-PNN&PTNT
Ngày ban hành 29/11/2021
Ngày hiệu lực 29/11/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao đối với 08 xã triển khai năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm cv-tap-trung-hoan-thien-cac-tieu-chi-ntm-nang-cao.pdf