image banner
Công văn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022
Số ký hiệu văn bản 1255/UBND-PYT
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Công văn 1255_20211231_0001.pdf