image banner
Thông báo Triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển công chức cấp xã, vòng 1
Số ký hiệu văn bản 01/TB-HĐTT
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển công chức cấp xã, vòng 1
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm tb 01 hội đồng thi tuyển cc cấp xã.pdf
danh sách triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển cc xã.pdf