image banner
Công văn về việc tập trung chỉ đạo lấy nước, làm đất phục vụ gieo cấy vụ xuân 2022
Số ký hiệu văn bản 02/UBND-PNN&PTNT
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tập trung chỉ đạo lấy nước, làm đất phục vụ gieo cấy vụ xuân 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm cv 02.pdf