image banner
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã
Số ký hiệu văn bản 22/TB-UBND
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm TB 22 bản chuẩn.pdf
danh mục tài liệu.pdf
danh sách thí sinh đủ điều kiện.pdf
danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi.pdf