image banner
Quyết định về việc thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện GPMB dự án xây dựng Đường dây và TBA 110 KV Nam Điền, tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2022
Ngày hiệu lực 04/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện GPMB dự án xây dựng Đường dây và TBA 110 KV Nam Điền, tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm qd ub 02HĐ Trạm biến ám 110.pdf