image banner
Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các ký họp của Trung ương, của tỉnh và của huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01/KH-UBND
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các ký họp của Trung ương, của tỉnh và của huyện năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Kế hoạch tiếp công dân phục vụ kỳ họp năm 2022.pdf