image banner
Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 20/UBND-PYT
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày hiệu lực 13/01/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm CV PCD ngày 13.01.2022.pdf