image banner
Công điện về việc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp phòng, chống Covid-19
Số ký hiệu văn bản 02/CĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2022
Ngày hiệu lực 25/02/2022
Trích yếu nội dung Công điện về việc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp phòng, chống Covid-19
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Công điện về tiêm vắc xin và phòng chống Covid19.pdf