image banner
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 35-KH-HU
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm KH 35 ngày 29.04.2022 Tổ chức đối thoại giữa người đứng dầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị XH và nhân dân_0001.pdf