image banner
Quyết định Về việc công nhận Danh hiệu thi đua và khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021
Số ký hiệu văn bản 38/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công nhận Danh hiệu thi đua và khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm QĐ khen thuong nam 2021 (1).pdf
Danh sách LĐTT năm 2021.pdf
Danh sách CS TĐCS 2021.pdf
Danh sách Giấy khen cá nhân 2021.pdf
Danh sách Giấy khen TT 2021.pdf