image banner
Quyết định giao chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo năm 2021năm 2021
Số ký hiệu văn bản 14/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2021
Ngày hiệu lực 08/01/2021
Trích yếu nội dung Quyết định giao chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo năm 2021năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm QĐ giao BC Su nghiep.pdf