image banner
Quyết định Về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện Nam Trực
Số ký hiệu văn bản 1687/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện Nam Trực
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Quy chế văn hóa công sở UBND huyện Nam Trực (1) (1).pdf