image banner
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020
Số ký hiệu văn bản 26/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2021
Ngày hiệu lực 25/01/2021
Trích yếu nội dung Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm QĐ 26 khen thuong 2020.pdf