image banner
Công văn về việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 02/HĐND-VP
Ngày ban hành 23/02/2024
Ngày hiệu lực 23/02/2024
Trích yếu nội dung Công văn về việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 02-HDND-VP.pdf