image banner
Kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác cải cách hành chính của UBND các xã Nam Toàn, Nam Hùng
Số ký hiệu văn bản 01/KH-BPC
Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày hiệu lực 29/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác cải cách hành chính của UBND các xã Nam Toàn, Nam Hùng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Kế hoạch 01.pdf