image banner
Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ mười chín - kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 03/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ mười chín - kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm QĐ 03 HĐND.pdf