image banner
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trực, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/04/2024
Ngày hiệu lực 16/04/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trực, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Nghị quyết bầu bổ sung PCT UBND huyện.pdf