image banner
Kế hoạch tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 63/KH-UBND
Ngày ban hành 09/06/2022
Ngày hiệu lực 09/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm 63-KH-UBND.pdf